Halmelippous

Halmelippous

Keväällä ja alkukesästä ennen järjestelmälliseen vuorolippoukseen siirtymistä osakkaat voivat lipota siikaa omaan tahtiin. Samalla tarkastetaan lippokuoppien kunto talven jäljiltä ja tehdään tarvittavaa puhdistamista ja kunnostamista.

Kesäkuun alkupuolella lippouskausi taas käynnistyy. Halmelippouksen aikaan siian nousu ei ole vielä voimakkaimmillaan ja kalastuksen ohella olosuhteita optimoidaan vuorolippousta varten. Paikalliset osakaskunnat voivat halmelippouksen aikaan erillispäätöksellä antaa muillekin kyläläisille mahdollisuuden lipota.

Alkukesällä on muutaman viikon pätkä, jolloin perinnekalastajilla on lupa lipota myös lohta. Sitä varten on olemassa omanlaisensa, astetta vahvemmat lipot.

Lippoajat seuraavat siian nousun kehittymistä ja kyläläiset käyvät koskella kyselemässä saalismäärien kasvamisesta. Halmekauden aikana valmistaudutaan heinäkuun lopulla alkavaan kiivaaseen vuorolippoukseen, jolloin siikaa nousee koskesta ympäri vuorokauden.

Halmelippouksen aikana kalastusoikeuden omistavat aloittelevatkin lippoajat voivat harjoitella kalastuksen tuntumaa. Myös kokeneet lippoajat verestävät taitojaan pitkän talven hiljaiselon jälkeen. Perinnetieto siirtyy sukupolvelta toiselle.