Kulttuuri vahvistuu yhteistyöllä

Kulttuuri vahvistuu yhteistyöllä

Kukkolankoskella tehdään aktiivisesti työtä kylän ja oman paikallisen elävän perinnön ylläpitämiseksi. Tiedot ja taidot välittyvät sukupolvelta toiselle ja toteutettavat hankkeet edistävät perinteen ylläpitoa.

Elävän koskikalastusperinteen elinvoiman turvaaminen on perinteen harjoittajien, kulttuurin ystävien ja muiden aihepiiriin liittyvien toimijoiden yhteinen tavoite. Koskikalastusperinne on siirtynyt sukupolvelta toiselle lähes 500 vuotta. Ennen vanhaan se tapahtui luontevasti osana maatilan arkisia töitä, mutta yhteiskunnan ja elinkeinojen muuttumisen myötä on tarvittu uusiakin keinoja elävän koskikalastuskulttuurin vaalimiseen.

Perinteeseen liittyvä tietotaito siirtyy edelleen vahvasti ylisukupolvisella osallistamisella. Opin siirtäminen tapahtuu luontevasti kokeneempien kalastajien johdolla kädestä pitäen. Kulttuuri tulee tutuksi tarinoiden kautta ja yhteisöllisten talkoiden ja tapahtumien puitteissa. Kalastajat ovat järjestäneet mm. lipon kutomiskursseja. Suomessa alkoi ensimmäinen kansalaisopiston järjestämä lipon valmistamiskurssi keväällä 2020.

Tietoa ja käytäntöjä on tallennettu kalastuskuntien sääntöihin ja kokouspöytäkirjoihin. Tornionlaakson museo ja Kukkolaforsen Fiskemuseum ovat myös dokumentoineet runsaasti perinnekalastuksen ja Tornionlaakson historiaa. Haaparannan kouluissa kulttuuriin tutustuminen on viety toimivaksi osaksi opinto-ohjelmia, joiden osana perehdytään koskikalastukseen paikan päällä Kukkolaforsenilla.

Jokivarressa toteutetuilla hankkeilla on edistetty pitkäjänteisesti koskikalastuskulttuurin näkyvyyttä, kulttuurin tallentamista ja uudenlaisten perinnetapahtumien ja elämysten toteuttamista.

Kuas sitte jos emmä met itte

Parhaillaan Kukkolankoskella on menossa Kuas sitte jos emmä met itte -hanke. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.11.2019 – 31.12.2020. 

Hankkeessa kerrotaan Kukkolankosken lippouksen ja elävän kulttuuriperinnön merkityksestä ja mahdollisuuksista moderneilla viestintäratkaisuilla tuleville perinteen ylläpitäjille, kumppaneille ja sidosryhmille sekä kulttuuri- ja luontomatkailijoille, luodaan ja laajennetaan Kukkolan ystävä- ja kumppaniverkostoja elävän kulttuuriperinnön suojelemiseksi, edistetään aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja demonstroidaan perinnekulttuurin mahdollisuuksia luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisessä.

Käytännössä hankkeen aikana rakennetaan uudet toimivat kotisivut, toteutetaan viestintää eri kohderyhmille ja kerrotaan koskikalastuskulttuurista, järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia ja pyritään kehittämään elämyspalveluaihioita kylän viemiseksi matkailullisesti eteenpäin.

Outokaira Tuottamhan ry:n Leader-hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Kokonaisbudjetti on 69 316,40 €, josta EU:n osuus on 23 290,31 €.

Meänmaa matkalla maailmalle

Vuonna 2019 toteutettiin hanke, jossa selviteltiin Kukkolankosken mahdollisuuksia hakeutua Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Hankkeen tavoitteena oli jakaa tietoa Unescon yleissopimuksesta ja listautumisen merkityksestä paikallisyhteisölle, tehdä kirjallinen selvitys mahdollisuuksista ja esitellä tulokset osallisille. Lisäksi hankkeessa järjestettiin Unesco-symposium kumppaneille ja sidosryhmille. Siellä saatiin aiheeseen perspektiiviä myös kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Lue hankkeessa syntynyt  selvitys tästä!

Pyydä, paista ja nauti oma varrassiikasi

Vuonna 2018 hanketyöllä kehitettiin Kukkkolankoskelle elämyspalvelutuote. Hankkeen aikana se suunniteltiin, tuotteistettiin ja testattiin testiryhmillä. Hankkeen tuloksena syntyi toimiva, konseptoitu perinnekulttuuriin liittyvä palvelutuote ja markkinointimateriaali sen ympärille. Hankkeen jälkeen paikallinen yritys on voinut tarjota elämyspalvelua kiinnostuneille vieraille. Katso lisää Palvelut-osiosta.

 

 

Tornionlaakson kesäsiika – Tornedals Sommarsik

Kolmivuotinen laaja Interreg-hanke toteutettiin 2015 –
2018. Hankkeessa kerättiin perinnekalastukseen liittyvää tietoa haastatteluin ja muutoin dokumentoimalla, tutkittiin siian vaellusta kalojen merkinnän avulla ja tuotettiin tietoa siian tulevaisuuden turvaamiseksi. Hankken tuotoksina syntyi erilaisia julkaisuja, oppimateriaalia ja videoita perinnekalastuskulttuurista sekä tutkimusraportti siian vaelluksesta ja sen tilanteesta. Hankkeella oli lukuisia kumppaneita: kuntia, oppilaitoksia, paikallis- ja aluehallinnon tahoja, yrittäjiä, yhdistyksiä ja järjestöjä.