Meänmaassa on ihan omanlaisensa kulttuuri ja kieli ja olemisen tapa.