Hunteerausta

MEÄN ARKIPÄIVÄ VOI OLLA LUKSUSTA VIERAILIJOILLE / VÅRT VARDAG KAN VARA EN LYX FÖR BESÖKARE

10.1.2022

(på svenska se nedan)

Meille perinteen harjoittajille monen mielestä omituinenkin rajat ylittävä lippouskulttuuri on osa arkipäivää ja esi-isien perintöä, josta me kaikki voimme olla ylpeitä. Se on siirtynyt sukupolvelta toiselle satoja vuosia luontevasti ja siihen on liittynyt myös tinkimätön kalastusoikeuksiemme puolustaminen. Olemme itsekin oppineet lippoamisen, siihen liittyvät monet taidot, kalastusyhteisön toiminnan periaatteet ja kestävän luontosuhteen perheiltämme ja kokeneilta kalastajilta. Me haluamme vuorostamme siirtää perinteen tutuin ja uusinkin menetelmin seuraaville sukupolville.

Puhdas rajajoki, sen puhdas vesi ja luonto ovat olleet vuosisatojen ajan elämänlanka, joka on tuonut puhdasta ruokaa, toimeentuloa ja hyvinvointia sekä perheillemme että koko Tornionjokilaaksolle. Maa- ja metsätalouden hiipuessa meidän arkipäivämme ja kulttuuriperintömme on muuttumassa matkailun myötä luksuselämykseksi vierailijoille. Kun matkailua kehitetään kestävän luontosuhteen pohjalta, voi elävään kulttuuriperintöön liittyvä matkailu sekä edistää perintöön liittyvien käytäntöjen säilyttämistä että tuottaa paikallisille yhteisöille taloudellista hyötyä.

Rajat ylittävä lippouskulttuurimme edustaa hyvin Tornionlaakson monipuolista kulttuuria ja luontoa. Olemmekin päättäneet hakea perinteelle Suomen ja Ruotsin yhteistä ehdokkuutta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Luetteloon pääsy olisi kansainvälinen tunnustus perinteen harjoittajille ja koko Tornionlaaksolle. Se toisi laajan kansainvälisen näkyvyyden kautta merkittävää kulttuuri- ja luontomatkailun kasvua sekä lisää elinvoimaa ja toimeentuloa koko Tornionlaaksolle. Onhan alun perin rauhanjärjestönä aloittanut Unesco myös yksi maailman tunnetuimmista matkailubrändeistä.

Unescollekin perinteen harjoittajayhteisön halu vaalia kulttuuriperintöään on perustavanlaatuinen lähtökohta, mutta Tornionlaakson ja koko kalottialueen yhteisöjen, kalastajaperheiden ja asukkaiden laaja tuki kulttuuriperinnön vaalimiselle on myös ensiarvoisen tärkeä.

Toivottavasti koet kalastuskulttuurin vaalimisen tärkeäksi, voit ilmaista tukesi vastaamalla muutamaan kysymykseen ja allekirjoittamalla tuen ilmaisun verkkosivuillamme. Tervetuloa tutustumaan myös paikan päälle omaperäiseen kalastuskulttuurimme.

NYT ON AIKA ILMAISTA TUKESI, SILLÄ MONIKANSALLISEN AIEHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN ON VAIN PARI KUUKAUTTA. https://kukkolankoski.fi/tule-mukhaan/

———————

För oss traditionsutövarna är gränsöverskridande håvningskultur en del av vårt vardagsliv och arvet från  våra förfäder som vi alla kan vara stolta över. Andra kan tycka att det är en märklig fiskekultur.  Håvningskulturen har överlevt från generation till generation i hundratals år, men det har också krävt ett  kompromisslöst försvar av våra fiskerättigheter. Vi har själva lärt oss håvning, många kunskaper,  fiskesamhällets principer och ett hållbart förhållande till naturen från våra familjer och erfarna fiskare. För  vår del vill vi förmedla traditionen till nästa generation med beprövade och nya metoder. 

En ren gränsflod, dess rena vatten och natur har varit en livlina i århundraden, som har gett ren mat,  levebröd, välbefinnande för både våra familjer och hela Tornedalen. När jord- och skogsbruket har minskat,  har vårt vardagsliv och kulturarv blivit en lyxupplevelse för turister. Om vi utvecklar turismen utifrån ett  hållbart naturligt förhållande, kan turism relaterad till det levande kulturarvet både bidra till bevarandet av  kulturarvsrelaterade metoder och ge ekonomiska fördelar för lokala gemenskap. 

Vi är övertygade om att vår gränsöverskridande håvningskultur kan komplettera Unescos lista över  världskulturarv och väl representera den unika kulturen och naturen i Tornedalen. Vi har därför beslutat att  ansöka om en gemensam multinationell kandidatur till Unescos lista över immateriellt kulturarv.  Nominering till listan skulle vara ett internationellt erkännande för traditionsutövarna och hela Tornedalen.  Genom stort internationell synlighet kommer det att medföra betydande tillväxt inom kultur- och  naturturism, öka vitaliteten och levebröd i hela regionen. Trots allt är Unesco, som ursprungligen startade  som en fredsorganisation, också ett av världens mest kända varumärken inom turismen. 

Traditionsutövarnas vilja att bevara sitt kulturarv är en grundläggande utgångspunkt för Unesco. Det breda  stödet från gemenskap, fiskefamiljer och invånarna i Tornedalen och hela regionen för att bevara  kulturarvet är också av största vikt. 

Vi hoppas att du tycker att det är viktigt att vårda håvningskulturen, och du vill uttrycka ditt stöd genom att  svara på några frågor och underteckna uttryck för stöd på vår webbplats. Du är också välkommen att  utforska vår märkliga fiskekultur på plats. 

NU ÄR DET DAGS ATT UTTRYCKA DITT STÖD, DET ÄR BARA TVÅ MÅNADER INNAN VI LÄMNAR VÅRT MULTINATIONELL ANSÖKAN IN. https://kukkolankoski.fi/tule-mukhaan/ 

Lippotreffit 2021 Korpikylän Byastugassa / Håvträff 2021 i Korpikylä’s Byastuga

Terveisin / med vänlig hälsning,
Kukkolankosken osakaskunta
Kukkola fiskesamfällighet
Korpikylän osakaskunta
Matkakoski fiskeförening
ProSiika ry