Koskikenttä

Kukkolankosken koskikenttä kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY). Sekä Suomen että Ruotsin puolella sijaitsee vanha koskikenttä, jossa on kalastuskulttuuria palvelevia rakennuksia: aittoja, paistokota ja kalapuohi.
Muut rakennukset

Muut rakennukset

Koskikentän alueella sijaitsee myös Myllynpirtti, joka toimii kesäkahvilana. Se on aikoinaan ollut myllärin asunto.
Myllynpirtin alapuolla, lähempänä rantaa, on laavu.

Aitat

Aitat

Koskikentän laidalla seisoo rivi punaisia aittoja, jotka rakennettiin alun perin kalastustarvikkeiden säilytystä varten. Tänäkin päivänä ne ovat lippojen ja mertojen säilytyspaikkoja.

Kalapuohi

Kalapuohi

Kalapuohi seisoo koskikentän pohjoislaidalla. Sitä käytetään kalojen säilyttämiseen. Se on paistokodan rinnalla toinen keskeinen kyläyhteisön käyttämä rakennus.

Paistokota

Paistokota

Kukkolankosken koskikentällä aittoja vastapäätä seisoo matala hirsinen kotarakennus, joka edustaa hyvin vanhaa rakennustyyppiä. Kodassa on aikojen kuluessa valmistettu alueelle leimallisia perinneruokia varrassiikaa ja siikakeittoa…