Paistokota

Paistokota

Kukkolankosken koskikentällä aittoja vastapäätä seisoo matala hirsinen kotarakennus, joka edustaa hyvin vanhaa rakennustyyppiä. Kodassa on aikojen kuluessa valmistettu alueelle leimallisia perinneruokia varrassiikaa ja siikakeittoa, joista lippoajien lisäksi ovat päässeet nauttimaan muutkin kyläläiset ja kulkijat. Rakennuksen keskellä on kivistä ladottu pitkänmallinen arina, jossa pidetään tulta. Savu pääse ulos hirsisen savuhormin kautta.

Menneinä aikoina kesäisen vuorolippouksen aikaan kalastajat yöpyivätkin koskella. Kodan seiniä kiertävät leveät penkit, joilla useampikin lippomies on mahtunut yhtä aikaa lepäämään. Kotaa on aikoinaan peittänyt tuohikatto, jonka päällimmäisenä rakenteena olivat pitkittäiset puut, malot.

Paistokota on koskikentän keskeisimpiä rakennuksia ja se on yhteisön aktiivisessa käytössä.

Tutustu varrassiian paistamiseen tästä.

 

Paistokodassa valmistetaan perinteistä varrassiikaa. Kuva Mirva Smeds