Koskikalastusyhteisöt

Koskikalastusyhteisöt

Tornionjoen koskikalastusperinnettä kannattelevat lukuisat pienet yhteisöt joen molemmin puolin.

Kalastuksen merkitys jokivarren yhteisöille on kautta historian ollut suuri. Vaikka kalastuksen luonne on muuttunut, eikä se ole enää välttämätön osa talouksien ruokahuoltoa, on yhteisöjen identiteetti edelleen vahvasti sidoksissa kalastusperinteeseen. Toimeentulo tulee nykyisin jostakin muualta ja kalastaminen on lähinnä harrastus, joka tuo vaihtelua ruokapöytään. Silti se on erottamaton osa yhteisön menneisyyttä ja nykypäivää.

Koskelle kokoonnutaan arjessa ja juhlassa, tapahtumissa tavataan tuttuja ja tuntemattomia. Kuva Salla Saarela

Koskikalastusyhteisöissä vuodenkierto ja kalastukseen liittyvät asiat ovat etenkin aiemmin määritelleet arkea ja juhlaa: päivittäiset
puheenaiheet ovat pyörineet kalan ja kalastuksen, säätilojen ja veden korkeuden ympärillä. Siian nousua jokeen on juhlistettu koko kylän voimin ja kinat ja riidatkin ovat usein liittyneet juuri kalastukseen.

Koskikalastusyhteisöissä sadat koskikalastajat, kylien asukkaat, paikalliset yrittäjät ja perheet pitävät yllä ja uudistavat kalastusperinnettä. Siian lippous on keskeisin Tornionjoen koskipaikkojen kalastusmuoto. Yhteisöt ylläpitävät kulttuuriperintöä ja päättävät sen hallinnasta, ne ovat avainasemassa kulttuuriperinnön suojelussa. Yhteisöt ovat ylpeitä omasta kulttuuriperinnöstään. Yhteisö on avainkäsite myös UNESCO:n aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksessa.

Apajapaikkojen koskikalastusoikeuksien omistajat, kalastajat, muodostavat paikallisen osakaskunnan. Osakaskunta järjestää kalastuksen kestävästi osakkaidensa puolesta satoja vuosia jatkuneiden käytäntöjen ja omistusosuuksien mukaan. Kalastajat osallistuvat aktiivisesti osakaskunnan rakentamistalkoisiin ja yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Apajapaikkojen ja naapurikylien asukkaiden muodostamat kyläyhdistykset organisoivat kyläläisten yhteistä toimintaa järjestämällä tapahtumia osakaskuntien ja muiden tahojen kanssa. Kyläyhdistykset ylläpitävät usein kylätaloja, joissa erilaista toimintaa voidaan järjestää.

Koskikalastysyhteisöjä alisen Tornionjoen apajapaikoilla ovat:

Kukkolankosken osakaskunta
Kukkola fiskesamfällighet
Korpikylän osakaskunta
Matkakoski fiskeförening
Kukkolan kyläyhdistys
Korpikylä hembygdsförening