Vuorolippous

Vuorolippous

Vuorolippous on tarkoin organisoitu lippouksen järjestämisen muoto. Kevään halmelippouksesta siirrytään vuorolippoukseen, “pannaan päivin”, kun siikaa nousee jokeen riittävästi. Viime vuosina vuorolippoukseen siirtyminen on ajoittunut heinäkuun loppupuolelle, Jaakon päivän tienoille. Kalan vaellusaikataulu määrittää perinnekalastajan elämää.

Paikallinen osakaskunta organisoi kalastamisen käytännöt kylissä, joissa vuorolippousta harjoitetaan. Vuorokauden pituiset lippovuorot jaetaan osakastilojen kesken ja kullakin vuorolla on työssä tietty määrä lippoajia. Kalastusoikeuden omistajien vastuulla on järjestää paikalle lippoaja, joko omasta väestä tai palkallisena. Osakaskunta järjestää myös muihin vuodenaikoihin liittyvän kalastuksen.

Lippovuoroja rytmittävät ruoka- ja lepotauot, jotka pyritään ajoittamaan siian liikkeiden ja syönnin mukaan. Vuorokaudenaika ja olosuhteetkin vaikuttavat.

Lippovuoro päättyy illansuussa kello kuudelta. Silloin vuoron aikana saatu saalis jaetaan tilojen kesken, osakkuuksien mukaan.